Logo +46 (8) 522 478 30
info@dcpartner.se

Förstasidan
Likriktare
Växelriktare
DC-system
Distributioner
Övervakning
UPS
Batterier

+46 (8) 522 478 30
info@dcpartner.se

Postadress:
Box 401
184 26 ÅKERSBERGA


Trygga driften
Säkra framtidenRC-serien

Likriktare RC-serien

 • Likriktarprogram för alla typer av belastningar som t.ex. telekom, larmanläggningar, ställverk, nödljus m.fl.
 • 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 110V, 120V, 220V utspänning DC.
 • Inställbar 95-120% av nominell spänning. Underhållsladdning och utjämningsladdning.
 • Effekter: 150W, 300W, 600W, 1000W, 1600W.
  Parallellkoppling möjliggör effekter över 1600W.
 • Larm för hållspänning, likriktarfel, överspänning,
  underspänning, batterikretsfel och jordfel.
 • Reläutgångar med fördröjning.
 • Temperaturkompenserad laddningsspänning.
 • Fjärravkänning kompenserar spänningsfall i kablarna.
 • 1000-1600W helt fläktlösa. 150-600W har fläkten aktiv endast vid hög kontinuerlig belastning.
 • 19" eller väggmontage.

Broschyr Svensk>>
Brochure English >>
Manual Vägg och 19" Svensk >>
Manual Wall and 19" English >>
Manual eftermontering M60/M70 Svensk >>
Manual retrofitting M60/M70 English >>

Option HLB för likriktarserie RC
Blockering av hållspänningslarm vid strömgräns.
Broschyr >>
Manual >>


SM2000

SM2000

 • Likriktare för systemspänning 12-48VDC för larm och svagströmanläggningar.
 • Likriktare för väggmontage med kiselgrå självventilerad plåtkapsling.
 • Lämplig för drift av alla typer av svagströmsanläggningar som tex telecom, larm, styr, rökluckor,passagesystem etc.
 • SM2000 är primärswitchad och har mycket lågt rippel och noggrann utspänning.
 • Likriktaren har inbyggda säkringar för nät, last och batteri.
 • Skydd mot överbelastning och kortslutning samt har djupurladdningsskydd för batteri.
 • Nätindikering på fronten samt ett nätavbrottslarm som standard.
 • Likriktaren kan enkelt förses med larmkort för olika typer av fellarm. Larmen indikeras på fronten samt ett utgående summalarmsrelä.
 • Kan även förses med avsäkringskort och DC/DC omvandlare som monteras fast på DIN-skena.

Broschyr >>

Copyright © Svenska DC-partner AB